Czego może doświadczać osoba partnerska od ukochanej osoby, która ma nieleczony zespół stresu pourazowego?


[słowniczek na końcu tekstu]

ZSP (PTSD) może objawiać się tak, że Twój partner lub Twoja partnerka:

– Zmaga się z wyznaczaniem granic i poczucie winy, gdy to robi

– Musi mieć kontrolę nad sytuacją, żeby czuć się bezpiecznie. Możesz czuć się osaczonx i mieć niezrealizowaną potrzebę wolności, spontaniczności.

– Jest podejrzliwx i z trudnością zdobywa się na zaufanie. Możesz czuć się z tym nieswojo.

– Jest opornx wobec pozytywnych zmian. Możesz czuć frustrację.

– Zbyt często odkłada swoje potrzeby na bok, poświęca czas i energię innym, bywa tym wypalona. Wszyscy wokół przyjmują to za oczywistość. Możesz mieć problem z poczuciem, że wykorzystujesz pomoc tej osoby, i że to nie jest w porządku, ale ona zawsze jest chętna do pomocy. 

ilustracja: Thiemo Tausendfarben i Beata Blizińska

– Potrzebuje częstego zapewniania, np. o miłości, o stałości, o zamiarach. Czasem możesz nie mieć już na to siły.

Często wraca do tego jednego, trudnego tematu. Możesz być specjalnie wyczulonx, żeby nie mówić przy ukochanym/ukochanej o tym, co może się jej/mu skojarzyć z traumą, ponieważ masz dosyć tych pogadanek.

– Walczy z niską samooceną, z trudnością przyjmuje komplementy, np. może je wyśmiewać, zaprzeczać im. Może Ci być przykro.

– Przeprasza i jest zbyt ugodowx ze strachu przed konfliktem. Możesz mieć problem z poczuciem, że to wykorzystujesz, i że to nie jest w porządku. Nawet nie musisz się za bardzo kłócić, bo Twoja osoba partnerska od razu daje za wygraną.

i inne… 

Jeśli rozpoznajesz takie zachowania u siebie i niepokoi Cię to, umów się na jednorazową wizytę do psychologa-diagnosty i porozmawiaj o tym. Jeśli myślisz, że to może dotyczyć Twojej ukochanej, Twojego ukochanego, możesz pokazać mu / jej ten wpis i nie naciskaj na nic więcej. To indywidualna decyzja, czy uzna za sensowne diagnozować się lub iść na psychoterapię. Swoją drogą diagnoza nie jest konieczna, żeby iść na psychoterapię. 

Droga od osoby uwrażliwionej traumą, przez typową, do odpornej,
pozwala nabrać unikalnej siły i perspektywy
Owocem takiej podróży może być mądrość pourazowa.

Dr Bruce Perry

Słowniczek:

Zespół stresu pourazowego ZSP – zaburzenie będące wynikiem trudnego urazu wywołanego traumą. Zaburzenie to znane jest także jako skrót PTSD: post-traumatic stress disorder, czyli po polsku właśnie: zespół stresu pourazowego.  

Trauma – zbyt trudne przeżycie dla danej osoby, przeżycie, które oprócz wspomnienia pozostawiło uraz psychiczny i ma wpływ na teraźniejszość. Trauma to jednostkowe wydarzenie w przeszłości. Nie można „mieć traumy”, jedynie można być po traumie albo posiadać zespół stresu pourazowego. 

Mądrość pourazowa – to termin używany w psychologii i psychoterapii do opisania pozytywnych zmian, jakie mogą wystąpić u osób z doświadczeniem traumatycznych wydarzeń, które zostały zagojone np. w procesie psychoterapii.
Chociaż traumy mogą być bardzo trudne i bolesne, niektórzy ludzie potrafią się z nich uleczyć i doświadczają osobistego rozwoju i przekształcenia. Mądrość pourazowa odnosi się do zdolności do znalezienia sensu, wyciągnięcia wniosków, nauki, akceptacji i wzrostu po zagojeniu urazu. Obejmuje to lepsze rozumienie siebie, większą empatię dla innych, zmiany w wartościach życiowych i nowe sposoby radzenia sobie ze stresem.
Nie oznacza to, że zaleca się przeżywanie traum celem rozwoju osobistego, czy też narażanie dzieci na dodatkowy stres! Znacznie korzystniejsze jest niedoświadczanie traum i rozwój osobisty wywołany dojrzewaniem oraz zdobywaniem doświadczenia życiowego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *