Czy wielomiłość (poliamoria) to jawna zdrada?

Nie. Wielomiłość zakłada, że wszystkie zaangażowane osoby zgadzają się na to, żeby partner/ka wchodziła w relacje romantyczne lub seksualne z innymi osobami. Mogą być to […]

Wielomiłość

Poliamoria mały słownik wokół kochania więcej niż jednej osoby [słowniczek jest w budowie] wielomiłość – konsensualne tworzenie trwałych więzi miłosno-seksualnych z więcej niż jedną osobą. […]

Kto wychowuje dziecko w patchworku?

Nasza rodzina składa się z mojego męża i jego córek z przeszłości oraz mnie z moim synem, również z przeszłości. A właściwie bliżej prawdy będę, […]