Poliamoria

Wielomiłość mały słownik wokół kochania więcej niż jednej osoby [słowniczek jest w budowie] poliamoria -> wielomiłość wielomiłość – konsensualne tworzenie trwałych więzi miłosno-seksualnych z więcej […]