Nie. Wielomiłość zakłada, że wszystkie zaangażowane osoby zgadzają się na to, żeby partner/ka wchodziła w relacje romantyczne lub seksualne z innymi osobami. Mogą być to […]