Przejdź do głównej zawartości

Zasady zdrowej kłótni

Tytułem wstępu:
Przełączanie się układu nerwowego na stan "teraz walczę i nic mnie nie powstrzyma" lub "ucieknę za wszelką cenę"
podczas kłótni jest doświadczeniem ogólnoludzkim. Wynika z anatomii mózgu, fizjologii układu nerwowego, i z ewolucji: im bardziej waleczni i podejrzliwi byli nasi przodkowie, tym większe szanse mieli na przeżycie i przekazanie swoich walecznych genów.... nam, ludziom współczesnym.
Łatwiej będzie podczas kłótni, jeśli zaakceptujemy ten fakt, i nauczymy się, jak zminimalizować zły wpływ tego stanu rzeczy na relacje z bliskimi.

Zamiast się martwić, i nazywać się "wybuchowymi" można próbować obserwować swój stan emocjonalny, nazywać emocje
słowami, lub w krytycznym momencie przebiec się kawałek, a tym samym pomóc naszemu mózgowi przełączyć się z trybu walki / ucieczki na tryb wspólnego bytowania i dogadywania się z innymi ludźmi. 

Uwaga! Powyższa eksplikacja nie zwalnia nas z odpowiedzialności za słowa i czyny. Jeśli będąc w trybie walcz albo uciekaj zrobimy coś, co skrzywdzi inną osobę, jesteśmy za to tak samo odpowiedzialni, jak dotąd. Dlatego warto dbać o siebie, o higienę emocjonalną (np. poprzez sesje empatyczne), żeby mieć poczucie bezpieczeństwa, a dzięki temu sprawczość w sytuacjach konfliktowych.

A oto zasady:

1.      Wszystkie poniższe punkty są po to, by się nimi samejsamemu kierować, a nigdy po to, żeby ich wymagać od drugiej osoby. 

2.     Każdy jest odpowiedzialny za swoje emocje, czyny i słowa, które wypowiada. 

3.      Rozmawiaj tylko o jednej, konkretnej, aktualnej sytuacji, która wywołała kłótnię. 

4.     Nie rozmawiaj o rozmawianiu. Rozmawiaj o sprawie. 

5.      Na bieżąco pytaj siebie, co czujesz w ciele i w myślach nazywaj słowami swoje emocje.

6.     Możesz poprosić drugą stronę o parę minut (maksymalnie 20 minut) przerwy. Możesz użyć ashwagandhy, CBD, melisy. Nie używaj środków zmieniających świadomość.

7.      Dokonaj namysłu: jakie potrzeby, wartości kryją się za Twoimi emocjami. Potem postaraj się również odgadnąć, jakie emocje i potrzeby ma druga strona.

8.     Powiedz drugiej stronie, jakie masz potrzeby, lub o jakie wartości Ci chodzi. http://beatablizinska.com/assets/files/potrzeby.pdf 

9.     Liczy się treść, a nie ilość decybeli. Wolno więc krzyczeć, byle krzyczeć o sobie, swoich uczuciach i potrzebach, i nie prosto do ucha.

10.  Jeśli czujesz, że Twoje granice zostały przekroczone, lub że nie jesteś w stanie rozmawiać, poproś o przełożenie rozmowy na konkretny termin (np. za 20 minut, np. za 3 godziny).

11.    Nigdy nie mów o rozstaniu, jeśli faktycznie wcześniej nie podjąłeśpodjęłaś takiej decyzji. Nigdy nie oceniaj, nie strasz ani nie szantażuj drugiej strony.

12.   Jeśli mimo wszystko nadal nie udaje się Wam porozumieć, możecie spróbować sesji empatycznych i mediacji zgodnych z Porozumieniem bez Przemocy. 

13.  Masz prawo nie dogadać się i w którymś momencie zrezygnować z kolejnych prób porozumienia. Jeśli tak, niech to się wydarzy tylko jeden raz. 

 

Żyrafa i szakalżyrafa i szakal 
rys. Katarzyna Gągol


Komentarze